Works 1

Munetaka Murakami:New Balance
Tetsuya Naito:Sports Graphic Number
F.C.Tokyo:New Balance / Keisuke Honda:Sports Graphic Number
B.LEAGUE(Daiki Tanaka, Yuki Togashi, Ryusei Shinoyama) / Keisuke Honda:Sports Graphic Number
Yuma Fujii / Kai Toews & Yuta Tabuse / Kosuke Kanamaru:Sports Graphic Number
Daiki Tanaka / Soichiro Inoue:Sports Graphic Number
King Kai / Narito Namizato & Naoto Tsuji:Sports Graphic Number
Yuki Togashi / Yuta Tabuse & Ryan Rossiter / Asahi Tajima:Sports Graphic Number
Ryota Murata / Masahiro Chono & Tetsuya Naito:Sports Graphic Number
Kenshiro Teraji / Hiroto Kyoguchi:Sports Graphic Number / Munetaka Murakami:New Balance
Taishi Kagayaki:Sports Graphic Number
Tetsuya Naito /Thunder Liger & Hiroshi Tanahashi:Sports Graphic Number
Naomichi Marufuji / Michael Elgin / Tetsuya Naito:Sports Graphic Number