Tetsuya Naito /  Ryota Murata
Taishi Kagayaki
Koki Niwa / Naomichi Ueda / Mashu Baker
Tetsuya Naito / Ryoi Kamei
:Sports Graphic Number